Vrh X

koťátko narozené 4.4.2021

rodiče koťátka: IC Percy el Felina Mondo*Cz - Hcm, Pkd, Pk def, Sma, Pra - n/n

                 Oriole Azarius Prime*Ru  - Hcm, Pkd, Pk def, Sma, Pra - n/n

rodokmen: https://pawpeds.com/db/?a=p&ids=3:1346531;2:1403700&g=4&p=mco&date=iso&o=elastic

 

 

Jméno Pohlaví Ems kód/ barva Status
Xawi el Felina Mondo chlapeček MCO d22 - červený mramorovaný  v tuto dobu není volný

* toto koťátko není v tuto dobu možné rezervovat......

Status: volná/ý - toto koťátko je volné 

             předběžná rezervace - o toto koťátko byl projevený zájem, ale nebyl složený rezervační poplatek

             rezervace - o toto koťátko byl projevený zájem a byl složený rezervační poplatek

             prodaná/ý - toto koťátko je již prodané

             v tuto dobu není volná/ý nebo option - toto koťátko v tuto dobu není volné,možná později

              zůstává doma - toto koťátko zůstává s námi v chovatelské stanici

                            

Nahlédnutí do porodnice ♥