Výchova kočičky...
 
Dobře vychované kotě od 3-4 týdnů svého věku umí kotě používat toaletu. Obecně se kotě učí v domácnosti do 6 týdnů jeho věku. Průměrně, už když má 4 týdny, je schopno krmit se stejným krmivem jako jeho matka, přičemž imituje její chování, a tak získává její stravovací preference. Také právě v rámci své vlastní rodiny se kotě seznamuje se svým vlastním druhem a nabývá nezbytné sebekontroly, hlavně ovládání svého kousání a škrábání. Učení se zde však nekončí!
Vývoj chování kotěte má důležitý vliv na budoucí vyrovnanost dospělé kočky.
Péče o vzhled, vyprazdňování a krmení (po vyloučení sání mateřského mléka) jsou zčásti vrozené. To, co si ještě musí osvojit, ho naučí jeho matka.
Když kotě přichází do svého nového životního prostředí, nejdříve od 4 měsíců věku, většinu chování má získanou díky důležité roli své matky, sourozenců a chovatele. Je však důležité zajistit, aby se kotě začlenilo do svého nového prostředí, protože jeho učení se bude zdokonalovat až do 9 měsíců jeho věku.
 
Socializace, rozhodující období... 
Socializace z velké části podmiňuje její chování jako budoucí dospělé kočky, protože je to během tohoto období, kdy se kotě učí normálně vnímat události a situace, se kterými je konfrontováno.
Socializace s jinými lidmi a jinými živočišnými druhy se uskutečňuje hlavně mezi 2. a 7. týdnem jeho věku. Během tohoto období je nezbytné, aby se kotě začlenilo do prostředí, které mu umožní přijít do styku se všemi budoucími podněty, se kterými bude konfrontováno: děti, které si hrají a křičí, televize, hudba, štěkot, kontakt s více lidmi, kteří ho budou chytat a hrát si s ním, blízkost a kontakt s jinými zvířaty, různé předměty jako míče, kartonové krabice do kterých se schová, atd. Tyto obohacující podněty podporují rozkvétání kotěte.
 
Když si ho osvojí nový majitel...
Kotě, vytrženo objevováním svého nového prostředí, rychle zapomene na své sourozence. Když je dobře uvítáno, je také velmi pravděpodobné, že bude dobře vychované. Přece jen, jeho nový majitel musí trávit čas se svým malým zvířátkem, hrát si s ním a pozorovat jeho preference během týdnů následujících po jeho příchodu.
Jedno z nejméně akceptovaných chování je broušení si drápků, což je potřeba, která je pro kočku zcela normální. Proto je důležité nabídnout a umístit v blízkosti některého z jeho nejoblíbenějších míst svislé škrabadlo, škarabací válec, kartonové škrabadlo, případně vytvořit kočičí strom.
Na druhé straně, kousání, agresivita a nedodržování hygieny musí neprodleně vést k tomu, abyste s pomocí veterináře hledali příčinu těchto událostí. Když už jsou příčiny identifikovány, v tomto věku by mělo být velmi snadné je napravit.
Měli byste ho raději vychovávat než trestat!!!!
Potrestání zvířete za jakýkoliv problém, například nedodržování hygieny nebo nežádoucí chování, neumožňuje zvířeti trest pochopit. Naopak, vytváří to strach, který může vést k tomu, že zopakuje své nevhodné chování kvůli nedostatku pochopení, čímž se vystavuje riziku, že bude svým majitelem opět potrestáno nebo jej bude považovat za nevrlého. Strach, který se vrací zpět, se změní na úzkostlivost, která má škodlivý vliv na zdraví kotěte. Prioritou je, že  učení musí být založeno na dobré znalosti potřeb zvířete a na odměňování, když se dobře učí. Obvyklé potíže s drápáním, značkování teritoria, mňoukáním a vyměšováním na nevhodných místech lze řešit okamžitým výcvikem a tímto způsobem byste také měli postupovat. V rámci výcviku je však někdy třeba kočku i ohleduplně ukáznit.
Pokud se vaše kočka začala chovat novým a nevhodným způsobem, pokuste se především přijít na to, proč k tomu došlo. Pokud například začne močit mimo svou toaletu, nemusí se jednat pouze o změnu chování, ale ve stejné míře také o důsledek nějakých zdravotních potíží (například potíže s močením nebo infekci močových cest)
Kočka, která začne zničehonic drápat rámy oken, zase může tímto způsobem reagovat na nějaké nové stresující okolnosti ve svém životě. Může například značkovat své teritorium, aby je bránila před cizí kočkou, kterou viděla za oknem, nebo může být jednoduše stresována hlučnou domácností. Pokud se Vám podaří eliminovat nebo napravit příčinu tohoto chování, nebudete ji nikdy muset trestat.
Pokropení vodou
Jedním ze způsobů možného "potrestání" kočky je pokropení rozprašovačem. Většina koček nesnáší vodu a nenadálé pokropení studenou vodou spolu s hlukem rozprašovače je vyleká.
 
           POZOR!!!!! slovo "trest/trestat/potrestat" neznamená ublížit, praštit!!!!!!
 
Zvuková asociace
Ať už budete kočku "trestat", vždy přidejte také zřetelně vyslovené slůvko „ne“ či lusknutí prsty nebo tlesknutí.
Pokud na to nebudete zapomínat, kočka si začne zvuk spojovat se svým "trestem". Potom již k odrazení kočky od drápání záclon nebo odehnání od jídelního stolu postačí přísné slůvko „ne“ nebo lusknutí prsty.
 
Nikdy na kočku nekřičte a nikdy ji nebijte ani nijak jinak fyzicky netrestejte!!!! Někdy se říká, že je nutné zvířatům „ukázat, kdo je tady pánem“, nebo jim v tom „namočit čumák“. To však v žádném případě není pravda!!!!! Kočky nemají rády hrubé zacházení, a jedná se proto o velmi neefektivní způsob jejich trestání. Budete-li na svou kočku hrubí, místo požadované změny chování se Vám spíše začne úplně vyhýbat.