Kalendář Výstav ČSCHK...
 
  Kalendář Výstav 2023

  Kalendář Fife show

 


 

                                             

Co sebou na výstavu........

* Pet pas/očkovací průkaz (základní očkování – rhinotrachetitida, calicivirus, panleukopenie - vzteklina jen pro zahraniční vystavovatele nebo při překročení hranice)
* desinfekce na vyčištění klece a papírové utěrky (desinfekci doporučuji sanytol)
* PP – průkaz původu kočky (stačí kopie rodokmenu)
* potvrzení o přijetí na výstavu ( potvrzení přijde mailem - potvrzení je třeba vytisknout)
* misky, krmení a vodu (doporučuji suché krmivo)
* kočičí toaletu malých rozměrů se  stelivem
* záclonky do klece - podložku, boční záclonky, vrchní zakrytí klece a případně přední ozdobné záclonky
* sturdi
* kartáč na úpravu srsti před samotným posouzením kočky
* fotky, papír, tužku, vizitky – prezentace Vaší kočky nebo stanice
* jídlo a pití na celý den ( kud nebude možnost zakoupení na místě)
* mávátko či hračky do klece ( zakoupíte přímo na výstavě)

Na výstavě.........

Veterinární přejímka - První věc, která vás po příchodu na výstavu čeká, je veterinární přejímka. Připravíte si Pet pass/očkovací průkaz ke kontrole. Veterinář vyčistí stůl po kočce před vámi. Vytáhnete kočku z přepravky a veterinář zkontroluje čistotu očí, uší, stav chrupu, přítomnost parazitů v srsti a čistotu v okolí konečníku. Na výstavu nesmí: kojící kočky, březí kočky, kočky s odstraněnými drápky a hluché kočky (bílé kočky musí mít veterinární osvědčení, že nejsou hluché). Po přejímce někdy dostanete potvrzující kupón, který předložíte při kontrole potvrzení vaší účasti na výstavě.

 

Kontrola potvrzení a číslo klece - Po veterinární přejímce pokračujete ke kontrole potvrzení vaší účasti na výstavě. U stolku nahlásíte své jméno, případně se prokážete potvrzením o přijetí kočky na výstavu. Obdržíte katalog výstavy, obálku s volnou vstupenkou do haly, sponzorskými dárky a číslem vaší klece ( číslo vaši kočky). Ve výstavní hale najdete svou klec. Pokud vystavujete více koček, bývají klece u sebe. Někdy jsou na stěnách výstavní haly k dispozici plánky rozmístění klecí.

 

Příprava klece - První věc, kterou je nutno udělat je důkladná desinfekce klece sanytolem. Po desinfikování klece vložte podložku, upevněte záclonky, vložte záchůdek a pelíšek. Poté vyjměte kočičku z přepravky a dejte do klece.
Pokud máte svou STURDI, dvěmi tahy strurdi rozděláte a můžete kočičku umístit do ní ( sturdi beru jako super "vlastní klec" na výstavu.... kočička je ve svém známém pachu a není tolik ve stresu. Ve sturdi má lepší pohodlí.
 

Příprava na posouzení - Po umístění kočičky do klece zkontrolujte údaje o své kočce v katalogu, zkontrolujte zejména označení kočka/kocour a na výstavní třídu a barvu. Pokud zjistíte nesrovnalosti, jděte je nahlásit na výstavní výbor. Dále obejděte výstavní halu a zjistěte umístění výstavního výboru, umístění posuzovatelských stolů a zjistěte, který posuzovatel bude hodnotit vaši kočku. Obvykle bývají tyto údaje v blízkosti posuzovatelských stolů. Seznam koček daného posuzovatele tvoří EMS kódy, případně číslo barevné skupiny u plemen posuzovaných tímto způsobem, a počet zvířat v dané barevné varietě (či skupině). Obvykle si posuzovatel volá kočky chronologicky dle tohoto seznamu, takže můžete odhadnout, za jak dlouho přijdete na řadu. Pokud postupuje posuzovatel jinak, informujte se u jeho stewarda. Před posouzením můžete svou kočičku naposledy upravit (česání, pudrování, textulizér,otření očí,...…).

 

Posouzení, BIV, nominace do BIS - V průběhu posuzování steward vyvolává čísla koček, proto sledujte pozorně situaci u svého posuzovatele. Když vás zavolají vyjměte kočičku z klece a jděte k posuzovatelskému stolu. Pokud je přiliš brzy, můžete kočičku na chvíli odložit do klece u posuzovatelského stolu, informujte se však u stewarda zda je desinfikována. Při posouzení předvedete kočičku posuzovateli, pak ji položíte na stůl kde ji posuzovatel zhodnotí. Pokud je kočička neklidná, může pomoci steward. Pozorně poslouchejte hodnocení posuzovatele, pokud hovoří jinou řečí požádejte stewarda o překlad. Po posouzení vypíše posuzovatel posudek, sledujte co píše na konci - zde je to hlavní - známky (EX1/V1) a certifikát (CAC, CACIB,..…). Po dokončení posudku vás posuzovatel informuje, zda máte zůstat (například na volbu BIV) případně zda vás bude znova volat ( například na nominaci do BIS). Pokud soutěží ve vaší barevné varietě aspoň 3 nekastrovaná zvířata, volí mezi nimi posuzovatel Best in variety (BIV), obvykle ihned po posouzení dané barevné variety. Majitelé se s kočkami seřadí kolem posuzovatelova stolu, ten je znova ohodnotí a určí vítěze. Nominace do Best in show (BIS) probíhá stejným způsobem, sledujte kdy a zda vás bude steward volat na výběr do nominace. Podrobnosti o posuzování najdete zde


Best in show (BIS) - Pokud je vaše kočka nominována do BIS, sledujte opět začátek soutěže. Jakmile vás steward zavolá, přineste upravenou kočku na pódium, steward vám určí klec, do které ji umístíte (dle čísla kočky). V BIS předvádí kočky pouze stewardi, sledujte soutěž z první řady a ihned po souteži si kočičku a případné ceny můžete převzít.


Posudek - Po skončení BIS si vyzvedněte posudek vaší kočky. Většinou je výsledek s diplomem na výstavním výboru ( po nahlášení čísla Vaší kočky Vám posudek předají). Spolu s posudkem obdržíte diplom. Posudek si dobře uschovejte pro pozdější uznání titulu.

Ukončení výstavy - V propozicích bývá označen konec výstavy, nebo jej vyhlásí organizátoři. Do té doby musí být kočka v kleci, je dovoleno opustit výstavu pouze se souhlasem výstavního výboru. Jinak by vám mohli organizátoři odebrat získané certifikáty či ostatní ocenění.

 

                                             

Číslo třídy Název třídy
třída 1 Supreme šampion (SC)
třída 2 Supreme premior(SP)
třída 3 Mezinárodní grandšampion (CACS)
třída 4 Mezinárodní grandpremior (CAPS)
třída 5 Mezinárodní šampion (CAGCIB)
třída 6 Mezinárodní premior (CAGCIP)
třída 7 Šampion (CACIB)
třída 8 Premior (CAPIB)
třída 9 Otevřená třída (nad 10 měsíců) (CAC)
třída 10 Katráti (nad 10 měsíců) (CAP)
třída 11 koťata (7-10 měsíců)
třída 12 koťata ( 4-7 měsíců)
třída 13 a Novici
třída 13 b Kontrolní třída
třída 13 c Ověřovací třída
třída 14 Domácí kočky

Třída 1: Supreme šampion

Do této třídy náleží kočky, které již obdržely titul Supreme šampion (SC), Evropský šampion (EC) nebo Americký šampion FIFé (FAC). V této třídě se uděluje posudek se známkou Čestná cena (HP, EP, PH) a kočky již nejsou klasifikovány.

Třída 2: Supreme premior

Do této třídy náleží kastrované kočky, které již obdržely titul Supreme premior (SP), Evropský premior (EP) nebo Americký premior FIFé (FAP). V této třídě se uděluje posudek se známkou Čestná cena (HP, EP, PH) a kočky již nejsou klasifikovány.

Třída 3: Mezinárodní grandšampion

Do této třídy náleží kočky, které již obdržely titul Mezinárodní grandšampion (GIC). Uděluje se certifikát CACS.

Třída 4: Mezinárodní grandpremior

Do této třídy náleží kastrované kočky, které již obdržely titul Mezinárodní grandpremior (GIP). Uděluje se certifikát CAPS.

Třída 5: Mezinárodní šampion

Do této třídy náleží kočky, které již obdržely titul Mezinárodní šampion (IC). Uděluje se certifikát CAGCIB.

Třída 6: Mezinárodní premior

Do této třídy náleží kastrované kočky, které již obdržely titul Mezinárodní premior (IP). Uděluje se certifikát CAGPIB.

Třída 7: Šampion

Do této třídy náleží kočky, které již obdržely titul Šampion (CH). Uděluje se certifikát CACIB.

Třída 8: Premior

Do této třídy náleží kastrované kočky, které již obdržely titul Premior (PR). Uděluje se certifikát CAPIB.

Třída 9: Otevřená

Do této třídy náleží kočky, které jsou zapsány v některé z plemenných knih příslušné členské organizace FIFé. Tato zvířata musí během výstavy dosáhnout věku minimálně 10 měsíců. Uděluje se certifikát CAC.

Třída 10: Kastráti

Do této třídy náleží kastrované kočky, které jsou zapsány v některé z plemenných knih příslušné členské organizace FIFé. Tato zvířata musí během výstavy dosáhnout věku minimálně 10 měsíců. Uděluje se certifikát CAP.

Třída 11: Mláďata 7-10 měsíců

Do této třídy náleží mláďata, která jsou zapsána v některé z plemenných knih příslušné členské organizace a která dosáhla během výstavy věku minimálně 7 měsíců a nedosáhla ještě stáří 10 měsíců.

Třída 12: Koťata 4-7 měsíců

Do této třídy náleží koťata, která jsou zapsána v některé z plemenných knih příslušné členské organizace a která dosáhla během výstavy věku minimálně 4 měsíců a nedosáhla ještě stáří 7 měsíců.

Třída 13a: Novici

Novic je kočka, jejíž rodiče nejsou známi, nebo kočka bez rodokmenu. Kočka může být v této třídě vystavena pouze ve vlastní zemi a ve stáří nejméně 10 měsíců, a to po kontrole národní chovatelskou komisí za dodržení Chovatelského řádu. Ve třídě noviců může být zvíře vystaveno pouze jednou. V této třídě je kočka posouzena dvěma mezinárodními posuzovateli FIFé.

Třída 13b: Kontrolní třída

Kontrolní třída je určena pro vyvíjející se plemena a tam, kde je povoleno meziplemenné křížení již dříve povolené národním členem FIFé. Kočka může být v této třídě vystavena pouze ve vlastní zemi a ve stáří nejméně 4 měsíce, a to po kontrole národní chovatelskou komisí za dodržení Chovatelského a registračního řádu FIFé.

V této třídě jsou kočky kontrolovány dvěma mezinárodními posuzovateli FIFé, a to může být provedeno před začátkem oficiálního posuzování na výstavě. Na mimoevropských výstavách mohou být tyto kočky posouzeny také:

  • dvěma mimoevropskými posuzovali, nebo
  • mezinárodním FIFé posuzovatelem a mimoevropským FIFé posuzovatelem.

Posuzovatelé musí mít kvalifikaci pro odpovídající kategorii.

Pořadatel výstavy musí poskytnout posuzovatelům písemné vysvětlení, proč je daná kočka prezentována v kontrolní třídě. Kočka nedostane písemné ohodnocení, ale musí dosáhnout známky Výborná (podle standardu cílového uznaného plemene), respektive I pro neuznaná plemena (podle navrhovaného standardu pro neuznané plemeno), aby mohla být provedena přeregistrace do cílového plemene. Podpis obou posuzovatelů je povinný.

Třída 13c: Ověřovací třída

Aby se určil správný EMS kód, může být kočka vystavena v Ověřovací třídě, jak kvůli barvě srsti, tak kvůli jakémukoliv jinému znaku, a to na žádost národního člena FIFé nebo vystavovatele.

V této třídě jsou kočky kontrolovány dvěma mezinárodními posuzovateli, a to může být provedeno před začátkem oficiálního posuzování na výstavě. Na mimoevropských výstavách mohou být tyto kočky posouzeny také:

  • dvěma mimoevropskými posuzovali, nebo
  • mezinárodním FIFé posuzovatelem a mimoevropským FIFé posuzovatelem.

Posuzovatelé musí mít kvalifikaci pro odpovídající kategorii.

Kočka nedostane písemné ohodnocení, kvalifikaci nebo klasifikaci, ale pouze potvrzení správného EMS kódu s podpisem obou.

Třída 14: Domácí kočky

Domácí kočky se posuzují podle standardu FIFé (viz všeobecná část standardů).

 

Certifikáty potřebné k získání titulu

Uveden je vždy příslušný titul a potřebné certifikáty.

Získání titulu šampion/premior

Kočka musí obdržet 3x certifikát CAC/CAP od 3 různých posuzovatelů na 3 různých národních nebo mezinárodních výstavách FIFé, aby získala titul šampion/premior.

Získání titulu mezinárodní šampion/premior

Kočka musí obdržet 3x certifikát CACIB/CAPIB od 3 různých posuzovatelů na 3 různých mezinárodních výstavách FIFé ve 2 různých zemích. V jedné zemi je povoleno získat maximálně 2 CACIB/CAPIB. Výjimky jsou uvedeny v Přílohách.

Získání titulu mezinárodní grandšampion/mezinárodní grandpremior

Kočka musí obdržet:

  • 6x certifikát CAGCIB/CAGPIB od 3 různých posuzovatelů ve 3 různých zemích na 6 mezinárodních výstavách FIFé, z nichž maximálně 4 certifikáty CAGCIB/CAGPIB je možno získat ve stejné (1) zemi, nebo
  • 8x certifikát CAGCIB/CAGPIB od 4 různých posuzovatelů ve 2 různých zemích na 8 mezinárodních výstavách FIFé, z nichž maximálně 7 certifikátů CAGCIB/CAGPIB je možno získat ve stejné (1) zemi.

Získání titulu supreme šampion/supreme premior

  • 9x certifikát CACS/CAPS od 3 různých posuzovatelů ve 3 různých zemích na 9 mezinárodních výstavách FIFé, z nichž maximálně 7 je možno získat ve stejné (1) zemi, nebo
  • 11x certifikát CACS/CAPS od 6 různých posuzovatelů ve 2 různých zemích na mezinárodních výstavách FIFe, z nichž maximálně 10 je možno získat ve stejné (1) zemi.
Open doors

1. Nečlenům členů FIFe je dovoleno účastnit se výstav pořádaných v rámci FIFe a rovněž tak je členům FIFe účastnit se non FIFe výstav.

2. Vystavovatelé z non FIFe organizací mohou předvádět své kočky na výstavách FIFe za těchto podmínek:

a) všichni non-FIFé vystavovatelé se musí zavázat k respektování ustanovení a pravidel a standard FIFé;

b) mohou své kočky vystavovat pouze ve třídách 12, 11, 9 nebo 10; pokud by chtěli kočky vystavovat ve vyšších třídách, musí se stát individuálním členem národního člena FIFé;

c) všechny přihlášky non-FIFé vystavovatelů by měly být zaslány a potvrzeny jejich klubem;

d) non-FIFé vystavovatelé platí klecné a jiné poplatky pořádajícímu klubu podle propozic výstavy.

3. FIFé certifikáty mohou být získány pouze na výstavách, pořádaných pod patronací FIFé a pouze tyto certifikáty jsou platné pro získání titulů FIFé.

Barevné skupiny
Barevné skupiny se na výstavách používají u některých plemen, kde jsou nadřazeny jednotlivým zbarvením. U těchto plemen probíhá posuzování pouze v celých barevných skupinách.

Výhodou je, že změna podílu bílé nebo změna typu kresby není důvodem k změně posuzovací třídy. Pochopitelně, objevení se stříbra nebo bílé, případně jejich vymizení je důvodem ke změně výstavní třídy včetně nutnosti začít v jiném zbarvení od posledního ukončeného titulu nebo třídy otevřené/kastrátů. 

 

Toto rozdělení se týká plemen: ACL, ACS, MCO, NEM, NFO, SBI, SIB, TUA, BML, CRX, DSP, DRX, GRX, KBL, KBS, PEB a SPH.

 

Přehled skupin (Colour groups, GR):

GR I (solid černá a její ředění)

n/a/nt/at

černá, modrá, jantarová, světle jantarová
 

GR II (solid černá a její ředění s bílou)
n/a/nt/at - 01/02 - 61/62/63/64

černá, modrá, jantarová, světle jantarová van a harlekýn s libovolnou barvou očí

n/a/nt/at - 03/09

černá, modrá, jantarová, světle jantarová bikolor a s malým podílem bílé
 

GR III (kresbová černá a její ředění)
n/a/nt/at - 22/23/24/25

kresbová černá, kresbová modrá, kresbová jantarová, kresbová světle jantarová

ny/ay - 11/12/22/23/24/25

zlatá kresbová černá, zlatá kresbová modrá, zlatá kresbová jantarová, zlatá kresbová světle jantarová
 

GR IV (kresbová černá a její ředění s bílou)
n/a/nt/at - 01/02 - 21 - 61/62/63/64

kresbová černá, kresbová modrá, kresbová jantarová, kresbová světle jantarová van a harlekýn s libovolnou barvou očí

n/a/nt/at - 03/09 - 22/23/24/25

kresbová černá, kresbová modrá, kresbová jantarová, kresbová světle jantarová bikolor a s malým podílem bílé

ny/ay - 01/02 - 11/12/22/23/24/25 - 61/62/63/64

zlatá kresbová černá, zlatá kresbová modrá, zlatá kresbová jantarová, zlatá kresbová světle jantarová van a harlekýn s libovolnou barvou očí

ny/ay - 03/09 - 11/12/22/23/24/25

zlatá kresbová černá, zlatá kresbová modrá, zlatá kresbová jantarová, zlatá kresbová světle jantarová bikolor a s malým podílem bílé
 

GR V (zbarvení s červenou a jejími ředěními)
d/e/f/g/ft/gt - non/22/23/24/25

bezkresbová/solid i kresbová červená, krémová, želvovinová, modřeželvovinová, jantarověželvovinová, světle jantarověželvovinová

dy/ey/fy/gy -11/12/22/23/24/25

zlatá červená, zlatá krémová, zlatá želvovinová, zlatá modřeželvovinová, kresbová zlatá červená, kresbová zlatá krémová, kresbová zlatá želvovinová, kresbová zlatá modřeželvovinová
 

GR VI (zbarvení s červenou a jejími ředěními a s bílou)
d/e/f/g/ft/gt - 01/02 - non/21 - 61/62/63/64

bezkresbová i kresbová červená, krémová, želvovinová, modřeželvovinová, jantarověželvovinová, světle jantarověželvovinová harlekýn a van s libovolnou barvou očí

d/e/f/g/ft/gt - 03/09 - non/22/23/24/25

bezkresbová i kresbová červená, krémová, želvovinová, modřeželvovinová, jantarověželvovinová, světle jantarověželvovinová bikolor a s malým podílem bílé

dy/ey/fy/gy - 01/02 - non/21 - 61/62/63/64

solid i kresbová zlatá červená, zlatá krémová, zlatá želvovinová, zlatá modřeželvovinová, kresbová zlatá červená, kresbová zlatá krémová, kresbová zlatá želvovinová, kresbová zlatá modřeželvovinová harlekýn a van s libovolnou barvou očí

dy/ey/fy/gy - 03/09 - non/22/23/24/25

solid i kresbová zlatá červená, zlatá krémová, zlatá želvovinová, zlatá modřeželvovinová, kresbová zlatá červená, kresbová zlatá krémová, kresbová zlatá želvovinová, kresbová zlatá modřeželvovinová bikolor a s malým podílem bílé
 

GR VII (stříbrná/stříbřitá a/nebo kouřová)
ns/as/ds/es/fs/gs/nts/ats/fts/gts - non/11/12/22/23/24/25

libovolná základní barva se kresbou i solid se stříbrem

GR VIII (stříbrná/stříbřitá a/nebo kouřová s bílou)
ns/as/ds/es/fs/gs/nts/ats/fts/gts - 01/02 - non/21 - 61/62/63/64

stříbrná/stříbřitá a/nebo kouřová libovolná základní barva s kresbou nebo bez ní v zbarvení van a harlekýn s libovolnou barvou očí
 

ns/as/ds/es/fs/gs/nts/ats/fts/gts - 03/09 - non/22/23/24/25

stříbrná/stříbřitá a/nebo kouřová libovolná základní barva s kresbou nebo bez ní v zbarvení bikolor a s malým podílem bíléGR IX (bílá)
w - 61/62/63/64

bílá s libovolnou barvou očí