Kastrace koček jako taková je stále ještě v mnoha lidech zakořeněná jako cosi zbytečného či dokonce zdraví škodlivého. Je opředena mnoha mýty jako např., že kočka by za život měla mít alespoň jedny koťata nebo že po kastraci už nevyroste a mnoha dalšími. Pokusím se zde tyto mýty vyvrátit a přiblížit problematiku kastrací jak laické veřejnosti a majitelům „obyčejných“ domácích miláčků, tak chovatelům, kteří se věnují cílenému chovu koček s rodokmeny.

Sterilizace a kastrace v raném věku, jsou operace prováděné na koťatech před konvenčním věkem šesti až osmi měsíců. Obvykle ale tyto rané kastrace probíhají ve věku mezi 8 a 16 týdny. V Severní Americe jsou kastrace v raném věku praktikovány více než 25 let.

 

Zatímco pozornost se především zaměřuje na útulky a záchranu domácích zvířat, také stále více dnešních chovatelů čistokrevných koček žádají od veterinářů časné kastrace u svých koťat určených jako domácí mazlíčci. Chovatelé, kteří tak dělají, zajišťují, že jejich odchov nebude produkovat žádná další koťata a nový majitel tak nebude přispívat k tragédii přemnožení koček a plnění útulků.

Například jen v USA se odhaduje, že 4 až 15 milionů zdravých koček je každoročně utraceno jen proto, že nemají domov. V Kanadě je největší příčinou úmrtí zdravých koček euthanasie.  V některých azylových domech je 50 až 90% přijatých koček utraceno, jednoduše pouze proto, že je nikdo nechce.

Studie ukázaly, že navzdory hospodářským nabídkám, jako jsou „low-cost“ (levné)  kastrace, mnoho koček přijatých do útulků, měly alespoň jeden vrh, než byly sterilizovány. Kastrační programy jsou bohužel velmi nedostatečně podporovány. Na druhé straně asi jedna třetina koček přijatých do útulků jsou kočky (koťata) z nechtěných vrhů. V boji proti přemnožení a zbytečné euthanasii zdravých jedinců je jednoduše potřeba kastrovat v raném produktivním věku nebo ještě lépe před ním a kastrace je nejefektivnější prostředek ke kontrole kočičí populace a čekání na zákrok až po dosažení pohlavní dospělosti maří účel.

Mnoho respektovaných profesních organizací, včetně kanadského veterinárního lékařského sdružení (CVMA), Veterinární lékařská Sdružení v Ontariu (OVMA), Medical Association (AVMA) a americké Veterinární nemocnice a Sdružení (AAHA) vydalo prohlášení o postoji podporující kastrace již v raném věku a mnozí veterináři jsou si nyní vědomi jejích výhod. Je však paradoxní, že jedna z nejstarších a běžně prováděných operací pro domácí zvířata byla jednou z nejméně studovaných. Existovalo velmi málo vědeckých údajů pro to, aby se navrhl optimální věk pro sterilizace a kastrace koček a psů.

 Nejčastějším důvodem pro volbu věku šest a více měsíců v minulosti bylo to, že veterináři byli pohodlní k provádění operace a řízením anestezie úměrně k této věkové skupině. Tehdy ještě nebyla k dispozici šetrná anestetika a pozdější věk snižoval rizika spojená s anestezií, dnes však již mnoho veterinárních škol poskytuje vzdělávání v „dětské“ chirurgii, dostupnosti lepších a šetrných anestetik, není tedy už třeba čekat u mladších pacientů na věk alespoň 6 měsíců věku a je prokázáno, že dřívější kastrace jsou mnohem lépe snášeny samotnými pacienty.

 Ještě donedávna se spekulovalo o možných pooperačních komplikacích spojených s časnou kastrací, jako např. vliv na růst, riziko zlomenin dlouhých kostí, obezita, změny v chování, zvýšené riziko různých onemocnění, nebezpečí operace a anestézie u dětských pacientů.

Nicméně z několika vědeckých studií nyní vyplynulo, že tyto obavy jsou neopodstatněné.   

Například, bylo prokázáno, že časné kastrace:

nezpůsobují zakrnělý (ani „vyčouhlý“) růst kočky (University of Florida 1996).

nezpůsobuje zvýšení rizik spojených s anestezií, ani pooperační komplikace

(University of Texas studie z r. 1997 a 2000).

nezpůsobuje vážné problémy v chování  koček  

(univerzitní studie z Cornell 2004, a Mercer University 2001).

nepřispívá k rizikům onemocnění močových cest

(University of Minnesota 1996, University of Texas 2000).

nezpůsobuje obezitu

(University of Minnesota 1996).

 

Rozsáhlá studie na Universitě v Corvell na více než 1600 kočkách, které byly sledovány po dobu až 11 let, ukázala, že kočky kastrované v brzkém věku měly méně některých zdravotních problémů, včetně zánětu dásní, astma, abscesy a rakoviny mléčné žlázy, než kočky kastrované v tradičních věkových kategoriích. Testosteron a estrogen pomáhají zrání z růstových štěrbin v dlouhých kostí. Růst se zastaví, když dojde k jejich uzavření. U nekastrovaných koček se tak děje okolo 1 roku věku, u kastrovaných je to zhruba o 8 týdnů později. Z tohoto důvodu se původně uvažovalo nad možnou souvislostí s časnou kastrací, což ale španělská studie nepotvrdila a rovněž se přiklonila k tomu, že i pro tyto případné zlomeniny dlouhých kostí způsobuje špatná životospráva a zejména nadváha. Je třeba si uvědomit, že kastrovaná kočka potřebuje asi o 30% nižší energetický příjem, než kočky nekastrované. Závěrem všechny studie poukazují na to, že časné kastrace nesou mnohem více výhod, než rizik.

Péče:

Protože koťata mají zvláštní potřeby v porovnání s dospělými, musí být dodrženy určité pokyny. Tito mladí pacienti by měli mít kompletní vyšetření před operací, být očkování a odčervení a zbavení vnějších parazitů. Koťata musí být dobře zvážena a dávka anestetik pečlivě vypočítána. Protože mladí pacienti ještě nemají dostatek podkožního tuku a aby se předešlo hypotermii (podchlazení), měla by operace být prováděna v teple, na teplé podložce a ne pouze na kovovém stole.

 

Nedoporučuje se, aby koťatům do čtyř až šesti měsíců byla odebrána strava dlouho před operací, obvykle stačí dvě až čtyři hodiny. To zabrání rizikovému snížení hladiny krevního cukru - hypoglykémie. Ze stejného důvodu se doporučuje podat malou dávku krmení do hodiny po probrání z anestezie. Veterináři, kteří provádějí tyto rané kastrace potvrzují, že operace je kratší a jednodušší, než u starší kočky.

Velké plus spatřuji také v tom, že také někteří výrobci kočičích krmiv již uvedli na trh řadu pro časně kastrovaná koťata.

 

Zdroj:

http://www.winnfelinehealth.org/Pages/Early_Age_Spay_Neuter.pdf

(www.cfhs.ca) American Humane Association

(www.americanhumane.org) a Winn Feline Foundation

Organizace podporující časné kastrace:

• Americká veterinární komora            • Evropská společnost kočičí medicíny

• Kanadská veterinární komora            • Feline Advisory Bureau (Velká Británie)

• Winn Feline Foundation                     • Britská Veterinární komora pro malá zvířata

 

* Autorem článku: Radka Vacíková