Naše výstavy 2015

Co sebou na výstavu........

* Pet pas/očkovací průkaz (základní očkování – rhinotrachetitida, calicivirus, panleukopenie - vzteklina jen pro zahraniční vystavovatele nebo při překročení hranice)
* desinfekce na vyčištění klece a papírové utěrky (desinfekci doporučuji sanytol)
* PP – průkaz původu kočky (stačí kopie rodokmenu)
* potvrzení o přijetí na výstavu ( potvrzení přijde mailem - potvrzení je třeba vytisknout)
* misky, krmení a vodu (doporučuji suché krmivo)
* kočičí toaletu malých rozměrů se  stelivem
* záclonky do klece - podložku, boční záclonky, vrchní zakrytí klece a případně přední ozdobné záclonky
* kartáč na úpravu srsti před samotným posouzením kočky
* fotky, papír, tužku, vizitky – prezentace Vaší kočky nebo stanice
* jídlo a pití na celý den ( kud nebude možnost zakoupení na místě)
* mávátko či hračky do klece ( zakoupíte přímo na výstavě)

Na výstavě.........

Veterinární přejímka - První věc, která vás po příchodu na výstavu čeká, je veterinární přejímka. Připravíte si Pet pass/očkovací průkaz ke kontrole. Veterinář vyčistí stůl po kočce před vámi. Vytáhnete kočku z přepravky a veterinář zkontroluje čistotu očí, uší, stav chrupu, přítomnost parazitů v srsti a čistotu v okolí konečníku. Na výstavu nesmí: kojící kočky, březí kočky, kočky s odstraněnými drápky a hluché kočky (bílé kočky musí mít veterinární osvědčení, že nejsou hluché). Po přejímce někdy dostanete potvrzující kupón, který předložíte při kontrole potvrzení vaší účasti na výstavě.

Kontrola potvrzení a číslo klece - Po veterinární přejímce pokračujete ke kontrole potvrzení vaší účasti na výstavě. U stolku nahlásíte své jméno, případně se prokážete potvrzením o přijetí kočky na výstavu. Obdržíte katalog výstavy, obálku s volnou vstupenkou do haly, sponzorskými dárky a číslem vaší klece ( číslo vaši kočky). Ve výstavní hale najdete svou klec. Pokud vystavujete více koček, bývají klece u sebe. Někdy jsou na stěnách výstavní haly k dispozici plánky rozmístění klecí.

Příprava klece - První věc, kterou je nutno udělat je důkladná desinfekce klece sanytolem. Po desinfikování klece vložte podložku, upevněte záclonky, vložte záchůdek a pelíšek. Poté vyjměte kočičku z přepravky a dejte do klece.

Příprava na posouzení - Po umístění kočičky do klece zkontrolujte údaje o své kočce v katalogu, zkontrolujte zejména označení kočka/kocour a na výstavní třídu a barvu. Pokud zjistíte nesrovnalosti, jděte je nahlásit na výstavní výbor. Dále obejděte výstavní halu a zjistěte umístění výstavního výboru, umístění posuzovatelských stolů a zjistěte, který posuzovatel bude hodnotit vaši kočku. Obvykle bývají tyto údaje v blízkosti posuzovatelských stolů. Seznam koček daného posuzovatele tvoří EMS kódy, případně číslo barevné skupiny u plemen posuzovaných tímto způsobem, a počet zvířat v dané barevné varietě (či skupině). Obvykle si posuzovatel volá kočky chronologicky dle tohoto seznamu, takže můžete odhadnout, za jak dlouho přijdete na řadu. Pokud postupuje posuzovatel jinak, informujte se u jeho stewarda. Před posouzením můžete svou kočičku naposledy upravit (česání, pudrování, textulizér,otření očí,...…).

Posouzení, BIV, nominace do BIS - V průběhu posuzování steward vyvolává čísla koček, proto sledujte pozorně situaci u svého posuzovatele. Když vás zavolají vyjměte kočičku z klece a jděte k posuzovatelskému stolu. Pokud je přiliš brzy, můžete kočičku na chvíli odložit do klece u posuzovatelského stolu, informujte se však u stewarda zda je desinfikována. Při posouzení předvedete kočičku posuzovateli, pak ji položíte na stůl kde ji posuzovatel zhodnotí. Pokud je kočička neklidná, může pomoci steward. Pozorně poslouchejte hodnocení posuzovatele, pokud hovoří jinou řečí požádejte stewarda o překlad. Po posouzení vypíše posuzovatel posudek, sledujte co píše na konci - zde je to hlavní - známky (V1, V2…) a certifikát (CAC, CACIB…). Po dokončení posudku vás posuzovatel informuje, zda máte zůstat (například na volbu BIV) případně zda vás bude znova volat ( například na nominaci do BIS). Pokud soutěží ve vaší barevné varietě aspoň 3 nekastrovaná zvířata, volí mezi nimi posuzovatel Best in variety (BIV), obvykle ihned po posouzení dané barevné variety. Majitelé se s kočkami seřadí kolem posuzovatelova stolu, ten je znova ohodnotí a určí vítěze. Nominace do Best in show (BIS) probíhá stejným způsobem, sledujte kdy a zda vás bude steward volat na výběr do nominace. Podrobnosti o posuzování najdete zde
Best in show (BIS) - Pokud je vaše kočka nominována do BIS, sledujte opět začátek soutěže. Jakmile vás steward zavolá, přineste upravenou kočku na pódium, steward vám určí klec, do které ji umístíte (dle čísla kočky). V BIS předvádí kočky pouze stewardi, sledujte soutěž z první řady a ihned po souteži si kočičku a případné ceny můžete převzít.
Posudek - Po skončení BIS si vyzvedněte posudek vaší kočky. Většinou je výsledek s diplomem na výstavním výboru ( po nahlášení čísla Vaší kočky Vám posudek předají). Spolu s posudkem obdržíte diplom. Posudek si dobře uschovejte pro pozdější uznání titulu.

Ukončení výstavy - V propozicích bývá označen konec výstavy, nebo jej vyhlásí organizátoři. Do té doby musí být kočka v kleci, je dovoleno opustit výstavu pouze se souhlasem výstavního výboru. Jinak by vám mohli organizátoři odebrat získané certifikáty či ostatní ocenění.

TOPlist