GIC Percy el Felina Mondo*Cz

 

Narozen: 6.4.2018
Pohlaví: Kocour
Barva: černý harlequin s kresbou
EMS kód: MCO n 02 21 64
Rodiče: GIC Didi el Felina Mondo*Cz (n 03 22)
              CH Kevin from Aurum Bohemica*Cz (n 09 22)
Chovatel: Kateřina Žižková
 
Testy: Hcm1 (N/N)
            Pkd (N/N)
            Pk def (N/N)
            Sma (N/N)

 

Top 5: 72,3%, Clones: 38,1%, Total inbreeding: 19,4%

https://pawpeds.com/db/?a=p&v=fi&id=1403700&g=4&p=mco&o=ajgrep

 

Výstavní úspěchy:
 
ex1: 14x
CAC: 4x (FiFe Champion)
CACIB : 3x (Fife InterChampion)
CAGCIB: 3x
BIV : 2x
Non do Bis: 3x
BIS : 2x